Waarom de naam Acht?

Je kunt de naam op twee manieren schrijven: als “Acht” en “8”. Elke manier heeft zijn eigen betekenis.

“Acht is meer dan duizend” was een veel gebruikte uitspraak van mijn vader. Hij bedoelde hiermee dat het heel veel waard is (duizend staat voor heel veel)  als je in je leven “acht slaat” op dingen. Dus niet zo maar doorgaan op de weg die je gaat maar ook goed opletten en kijken wat je doet.
Acht staat dus voor pro-actief  zijn, moeilijkheden voorkomen en leren van fouten die je maakt. Op het juiste moment het juiste woord; op tijd iets oprapen waar iemand over zou kunnen vallen; weten wanneer je iets moet doen of juist iets moet laten

Acht staat ook voor respect: iemand achten. Elk mens is waardevol en tot waardevolle dingen in staat. Ieder op zijn eigen plek.
Maar ook respect voor iemands tijd, zowel van de werkgever als de werknemer. Arbeid is kostbaar en moet  zo zinvol mogelijk worden ingezet. Maar wel met respect voor menselijke waardigheid.

In de bijbel staat het cijfer 8 voor een nieuw tijdperk. Het starten van mijn eigen adviesbureau, nu in september 2013, betekent voor mij een nieuwe stap in mijn werkzame leven. Ik hoop de ervaring die ik de afgelopen  27 jaar heb opgedaan als werkgever en werknemer ten goede mag laten komen aan iedereen die op een of ander manier met arbeid te maken heeft.

Een kennismakings- gesprek is gratis en vrijblijvend en levert altijd iets op! Contact opnemen