Visie op advisering

Advisering valt of staat bij oprechte interesse en wederzijds vertrouwen. Zonder die twee componenten zal er geen of onjuiste informatieuitwisseling zijn waardoor een advies geen waarde heeft en wellicht alleen maar nadeel zal opleveren voor de geadviseerde.

Om als adviseur vertrouwen te krijgen zal je eerst moeten investeren in de ander. Dat vraagt visie, geduld en een lange adem. Jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening hebben mij geleerd dat het de moeite waard is om te focussen op lange termijnresultaten. Een samenwerking die voor alle partijen voordeel oplevert is de basis voor het bouwen aan een stabiele toekomst.

“Sorry, ik heb geen antwoord op uw vraag, maar ik ga het uitzoeken” is een eerlijker en betere optie dan een vaag verhaal. Heldere communicatie over wat wel en niet haalbaar is binnen een bepaalde tijd geeft meer duidelijkheid dan vage beloftes.
Beter klachten ontvangen en de dienstverlening verbeteren dan eenmalige klanten waar je nooit meer iets van verneemt.

Meer weten over wat Acht voor u kan betekenen? Bel of mail voor een gratis en vrijbljvend kennismakingsgesprek. Dat levert altijd iets op!

Marjan04_

Een kennismakings- gesprek is gratis en vrijblijvend en levert altijd iets op! Contact opnemen