Psychologisch contract

“Een psychologisch contract is de psychologische relatie tussen de werknemer en de werkgever. Het is een begrip uit de organisatiekunde (onder anderen Henry Mintzberg), maar wordt ook wel binnen Humanresourcemanagement gebruikt. Hoewel een psychologisch contract niet, zoals een arbeidsovereenkomst, juridisch afdwingbaar is, is het een wezenlijk deel van de arbeidsrelatie. Er is altijd sprake van wederkerigheid, en het is afgestemd op de specifieke situatie. Overigens zijn werkgever en werknemer zich er in het algemeen niet van bewust dat er sprake is van een psychologisch contract.”  ( Bron: Wikipedia, sept. 2013)

“Hoe lang moet je nog?”  Wie kent niet de vraag gesteld aan een uitgetelde 55-plusser die zijn werk nog keurig doet maar zijn dagen tot zijn pensioen aftelt. De grote vraag is echter of dat komt omdat hij niet meer te geven heeft of omdat er niets wezenlijks van hem wordt gevraagd.

Slechts weinig werkgevers en werknemers zijn zich er van bewust dat er naast de zaken uit het arbeidscontract er ook nog een psychologisch contract bestaat. Werkgevers verwachten  bijvoorbeeld respect maar krijgen dit niet (genoeg) van hun medewerkers. Medewerkers willen best overwerken als het druk is maar verwachten ook flexibiliteit van hun werkgever als er in hun privé situatie wat aan de hand is.

Een werknemer ging  bij een bedrijf aan de slag  omdat hij de indruk had dat hier volop scholing mogelijk was. Echter, na verloop van tijd, blijkt dat scholing maar op bepaalde afdelingen en in bepaalde functies wordt gestimuleerd en er voor hem geen mogelijkheden zijn. Hij raakt gedemotiveerd.

Veel werknemers hebben er behoefte aan om “erbij” te horen, deel uit te maken van een groter geheel  en zullen om die reden nooit naar huis gaan voordat alles tot in de puntjes is geregeld. Anderen vinden hun baan ondergeschikt aan privé, doen hun werk uitstekend maar zijn om 17.00 uur de deur uit.

Wederzijdse verwachtingen die niet goed of fout hoeven te zijn maar wel verschillend zijn. Verwachtingen die ook gedurende de tijd veranderen of bijgesteld worden. Soms ook door invloeden van buitenaf. Heldere communicatie en eerlijkheid zijn van levensbelang om de sfeer en samenwerking binnen een bedrijf te waarborgen. Functioneringsgesprekken zijn hiervoor bij uitstek geschikt.

Eens van gedachten wisselen over dit boeiende onderwerp?  Onderzoeken of uw psychologisch contract met uw medewerkers kan worden verbeterd?  Neem dan gerust contact met mij op.  Inventariserende gesprekken zijn altijd gratis.

Een kennismakings- gesprek is gratis en vrijblijvend en levert altijd iets op! Contact opnemen