Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of bijbehorende personeelsgids. Veel onderdelen zoals loon en vergoedingen zijn al geregeld in wetgeving of CAO of zijn marktconform.  Bij een bepaalde functie hoort een bepaalde beloning.

Vooral in de tertiaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld vergoedingen voor studie, sportfaciliteiten, een attentie bij speciale dagen e.d. kunt u als werkgever zich onderscheiden en op een relatief goedkope manier uw waardering voor hen uitspreken. Laat eens uw gedachten de vrije loop of informeer bij uw personeel waar zij belang in stellen. In veel gevallen zult u worden verast als u ontdekt wat hun werkelijke prioriteiten zijn.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook uw beeld naar buiten als “goed werkgever” versterken wat het aantrekken van gemotiveerd en kundig personeel zal vergemakkelijken.

In voorspoedige tijden willen werkgevers wel eens gemakkelijk verplichtingen op het gebied van goede arbeidsvoorwaarden aangaan. In mindere tijden zijn deze regelingen vaak een blok aan het been. Het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding in het arbeidscontract is een goede basis om zaken (tijdelijk) terug te draaien. Ook hier geldt: proactief handelen verdient zichzelf terug.

Acht kan helpen bij het opstellen van een creatief en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket dat oog heeft voor het individuele personeelslid. Acht heeft ervaring bij het opstellen van personeelsgidsen die naast de arbeidsvoorwaarden ook informatie bevatten over het bedrijf (ontstaan, visie, motto, toekomst),  de gehanteerde normen en waarden  en andere relevante informatie,

Wilt u eens van gedachten wisselen mij over dit zeer belangrijke onderwerp of heeft u een specifieke vraag?  Neem dan gerust contact met mij op.  Inventariserende gesprekken zijn altijd gratis

Een kennismakings- gesprek is gratis en vrijblijvend en levert altijd iets op! Contact opnemen